måndag 18 september 2017

Maître Parfumeur et Gantier - Tubéreuse

Picture: Polianthes tuberosa
Source: Wikimedia commons
The tuberose interpretation of Maitre Parfumeur et Gantier Tubéreuse starts with topnotes that reminds me of powdery lipstick. The tuby-note are evident even if embedded in lipstick. As the top notes fades and the perfume reach it's heart, a more polished version of the typical dirty "stable-like" jasmine note of MPG matsterly interpreted in the MPG soliflore Jasmine, appears accompaning the tuberose. There are a lot of similarities between Jasmine and Tubéreuse but the latter is more well modulated and polished even if some skankiness lurking behind it's elegant exterior. The former is straight forward, it smells as it has just left the stable. In both Tubereuse and Jasmine the top-and mid-range are infused with green notes that accentuates that respective flower. The green notes are slightly harsh, galbanum comes in mind but without the typical crispiness of that stuff. Just as Jasmine, Tubéreuse is grounded in the special MPG musc that contribute to the retro-like impression of their fragrances.

To summon all up, MPG Tubéreuse is green floral scent accented by tuberose although there is a hefty dose of jasmine too. The scent is not an equally distinct and compact tuberose frag such as Annick Goutals Tubéreuse or Frederic Malle Carnal Flower. As Tubereuse is not very powerful and it is almost percived as thin in the projection. But it fills its place as a retro scent with a clearly nostalgic vibe. Tubéreuse is an EDT that fits well  wearing during daytime especially for spring and summer. 


Rating: 4

Notes: Green notes, tuberose, jasmine, rose, musc, amber

måndag 11 september 2017

Maître Parfumeur et Gantier - Fraiche Passiflore

 Picture: A great Passionflower 
Photo: Simon Rudolf (cc)
Wikimedia Commons, some rights reserved

Scroll down for an english version. This is from the unpublished archives, ca 2011.
Håll i er alla parfymsnobbar: MPG:s Fraiche Passiflore är något så hemskt som en fruity-floral! Men en hemskt trevlig fruity-floral och inte alls en sådan där generisk, klonad, massmarknadsprodukt som man normalt associerar med begreppet. Nej, Jean Laportes passionfruktsblommedoft med jasmin och persika har en helt annan klass. Det finns ju faktiskt fruktiga floraler som är jättebra, både bland niche och i designerdoftssortimentet. Frukt ihop med blomma blir precis lika bra ihop som tillexempel gräs och blomma bara parfymören komponerar med känsla och bra ingredienser används.

Så är fallet i Fraiche Passiflore som även om den inte tillhör MPG:s mer avancerade dofter i sin relativa enkelhet är riktigt originell, uppiggande och ger en viss spänning trots att den har rätt lite av den så för äldre MPG:s i bakgrunden lurande "skankynessen". Fraiche Passiflore inleds med en massiv dos persika och passionsfrukt. I det här stadiet är den nästan lite för söt men det går över när den MPG-gröna jasminen inträder och balanserar upp det hela. I den här fasen påminner passionsfruktnoten mycket om dito i Vero Kerns Edp-versionerna av Rubj, Kiki och Onda. Dessa tre dofter har genom adderandet av passionsnoten fått en gemensam aura som påminner om utstrålningen i Fraiche Passiflore. Även MPG:s egna fina Rose Muskissime har en mindre dos av passionsblomman, en not som uppenbarligen borde användas mer med hänsyn till de godingar till dofter som jag precis räknat upp. I FP:s notlista finns också spansk peppar, en not som jag inte känner direkt men säkert tar ut en del av sötman för i mellanregistret har FP stramat till sig. Sedan fortsätter den i samma stil ned i basen där den MPG typsiska lortmysken lurar men här i en ganska tvättad version. Dessutom finns en kittig not i basen. I basen påminner FP så otroligt om en doft som jag upplevt som liten, någons parfym eller någon hudcreme. Om FP skulle ges en färg så är den definitivt starkt orange för mig och den utstrålar glädje och värme.

Fraiche Passiflore är den perfekta, eleganta, fruity-floralen och den är som gjuten för cocktails ljumma sommarkvällar. Men den passar också för att pigga upp om vintern, faktum är att jag bar den ett par dagar före julafton, bland annat på årets mörkaste dag. Kanske en omedveten manifestation av att "nu vänder det". Men eftersom baksidan med FP är att den har en sämre hållbarhet under dagen än de flesta andra av mig testade MPG:s så passar den bättre på vintern eftersom dofterna inte radierar lika snabbt från bäraren i kyla som i värme.

Hold on all perfumesnobs: MPG's Fraiche Passiflore is something as awful as a fruity-floral! But a terribly nice fruity-floral, not one of those generic, cloned, mass-market products that's generally is associated with the fruity-floral concept. No, Jean Laportes passionflower brew with jasmine and peach has a completely different class and proof that there's really fruity florals which is very good both in the niche and the designer fragrance range. Fruit with flowers is just as well together such as grass and flowers. What's matter ist that the perfumer composes with a feeling, that the blend is balanced and good ingredients are used. And of course, that the production over the years is true to the original or if reformulatad, reformulation is done true of the spirit of the original.

In the case of Fraiche Passiflore, even if the fragrance does not belong to more sophisticated MPG blends, it in its relative simplicity, is quite original, refreshing and gives a certain exitement, although it has fairly small amount of the, in the background lurking skankinsess that is a sign of some of the earliest MPG's. Fraiche Passiflore begins with a massive dose of peach and passion fruit. At this stage it is almost a little too sweet but it will pass when the to MPG typical green jasmine enters and balances it all up. In this phase  the passionfruit note much resembles ditto in Vero Kern's EDP versions of Rubj, Kiki and Onda. In these three fragrances the addition of the passionflower note (and some other changes in the forumlas compared to the extraits) have lended them aura reminiscent of the radiance of Fraiche Passiflore. Although MPG's own fine Rose Muskissime have a smaller dose of passion flower, a note that apparently should be used more seen in context to the fine fragrances I have listed. Among FP's notes also pimento is listed, I can't smell the note directly but surely it rounds out some of the sweetness because in  the midrange  FP has calmed down considerably. Then it continues in this style into the basenotes where the typical MPG dirty musk is waiting, but in FP in a rather cleaned version. There is also a putty note in the base. The base of FP  so incredible resembles a smell that I experienced as a child, probably someone's perfume or skin cream. If  FP would be given a color, it is definitely bright orange as I'm concerned. The whole fragrance also radiates joy and warmth, it's definitly a happy fragrance.

Fraiche Passiflore is the perfect, elegant, fruity-floral and it is perfect for drinking cocktails in balmy summer evenings. But it is also ideal to brighten up in the winter, I was as an example wearing FP at midwinter solstice, 21 December. And as FP:s longevity is not as good as most of the others MPG:s it's of course better to wear in winter as it stays longer in chilly air. But this doesn't stop me to enjoy FP during the summermonths either.

Rating: 4

Noter/notes: Persika, hallon, passionsfruktsblomma, spansk peppar, jasmin, mysk, sandelträ/ Peach, raspberries, passionfruitflower, pimento, jasmine, musk

måndag 4 september 2017

In mood for tubereuse

Picture: My tuby companions
Photo: Parfumista (c)
Lately I've craving for tubereuse. It all started with my unsniffed purchase of Twilly d'Hermès, there where no tester in the airport tax free. As I trust Hermès, like Christine Nagels creations in general and tubereuse is one of the protagonists, Twilly was a safe bet. More about Twilly in a later post.

Twilly inspired me to rediscover the real deal and I started to wear some of my neglected tubereuse soliflores. Tubereuse is also the prefect flower for the transition from summer to early autumn, warm, embracing and calming.

In this post I'll compare the two tubereuse soliflores (or at least they're purports to be soliflores) I've worn the latest week: Annick Goutal Tubéreuse  (AGT) and Caron Tubéreuse (CT).

Both starts with an golden, warm, pollen/nectar flowery smell, in AGT this texture/impression is significantly amplified. The AGT smells like the greenery, the steam and some earth and grass from around the tubereuse plant is also blended in the juice. The AGT is robust, a bit harsh, like a wild, grassy, almost a bit oily, animalic and very natural smelling tubereuse. As character, it's the tough loner countryside tubereuse. Where AGT takes the rual path, CT domesticates to a polished, elegant tubereuse. CT has learned to interact and cooperate with some other white flowers as also juicy, soft fruits. Regardless of the companions, the tubereuse is the protagonist of the delicate bouquet and even if well mannered on the surface, the smell of nectar, rough greenery with an almost animalic touch, lurking in the depts and swirls up when least anticipated. CT is the ambiguous beauty of the posh salons.

Even if similarities from the characteristic notes of the tubereuse, the different characters of AGT and CT justifies to own them both. AGT is best suited for casual wearing and CT for professional or formal wearing.
And both are so beautiful, each in their own way.

måndag 28 augusti 2017

Etat Libre D'Orange - Vierges et Toreros

Picture: La muerte del maestro, oil painting, 1884
by José Villegas Cordero (1844-1921)

Vierges et Toreros is a spicy-woody fragrance, created for the avantgarde perfumehouse Etat Libre D'Orange by the two Antoines, Lie and Maisondieu in 2007.

As often with ELDO perfumes there is something strange and fascinating with the blend, ELDO creates fragrances that makes us reflect and recalling images. VeT starts with a weird spicy, slight plastic note, plastic in a soft, pleasent way.  Then a anorectic light smoky leather, with the plastic spices still there, sets in followed by a very subdued tubereuse. Also some patch are present but as the creation is well blended, there is hard to discern the notes from each other. The plastic-spicy impression reminds me somehow of Masque Luci et Ombre another unusual tubereuse fragrance. Even if not the similar scent, I think Mona di Orios Les Nombres d'Or Tubéreuse, which is more sophisticated, warmer and more feminine, is a similar concept with a subdued tuby togther with subtle spices. Also Histoires de Parfums Tubereuse 3 Animale has the tuned down tuby in common despite the immortelle dominated Animale is much stronger, louder and demanding than the quiet VeT.

Over all this is a quite comfortable, light spicy blend with some edges. Compared to the quite violent associated name, VeT is a quit and peaceful perfume. Suitable to wear year around, expect the warmest days in the summer, fitting both for work and casual.

Rating: 3

Notes: Bergamot, nutmeg, pepper, cardamom, ylang ylang, tuberose, leather, animal notes, costus, patchouli, vetiver

Thanks to Fragrantfanatic for the sample to try.

måndag 21 augusti 2017

Love Chanel - A side by side test of two Chanels

In my mind, I have thought of the Jaques Polge (former house pefumer of Chanel) creations Allure Sensuelle Edp (launched in 2005) and Coco Mademoiselle Edp (launched in 2001) as quite similar, always thinking of the other when wearing the other one. As I have to get clarity in this mystery, I've at last compared them side by side. Below my thoughts:

The similarity between the two is that they are on the same level of radiation, on the same stage on the fragrance notescale, both are somewhere between bright than dark even if containing heavy notes and accords. And of course, the elegant Chanel interpretation of patchouli is the core ingredient in both fragrances.
Picture: Chanel Allure Sensuelle Edp
Photo: PR Chanel (c)
Allure Sensuelle starts with radiant notes of spices and resins with an ambery, patchouli character. The texture is balsamic and almost like sweet rubber, I can imagine of a pink chewinggum. There are also glimpses of something resembeling menthol or nailpolish in Allure Sensuelle. The spicy notes are strict, well mannared and have an almost cold quality.  The ambery, spicy patchouli are accompanied with discrete flowers and dried fruits, everything very balanced and well behaved. When coming to Chanel oriental fragrances, the chilly, balanced and behaved  floral oriental  Allure Sensuelle contrasts to the warm, spicy and bombastic spicy oriental Coco (launched 1984). Compared to Coco Mademoiselle, Allure Sensuelle is sweeter and  more polished. It also feels more complicated, with some strange twists which gives the fragrance an overall more interesting drydown than Coco Mad.
Picture: Chanel Coco Mademoiselle Edp
Photo: PR Chanel (c)
Coco Mademoiselle starts with a contrasting orange/citrus and patchouli accord with elegant touches of bergamot. The heart of Coco Mad is classic florals interpreted in a clean, scaled down, contemporary way, there is no traces of a romantic floral bouquet or rural flower meadows. Coco Mad is a fragrance for urban life, a fragance which mingles well with asphalt and exhaust. The flowery heart is accompained by a musky patchouli, instead of the ambery patchouli in Allure Sensuelle, wrapped in light balsamic notes. The base of Coco Mad is the gold standard for the contemporary so called chypre, where patchouli blends became a different alternative to the banned oakmoss. Not in smelling the same, but to create a similar feeling. Compared to Allure Sensuelle, I find Coco Mad as lauder and more straight forward in its development, there are not the weired twists as in Allure Sensuelle. The patchouli is also more outstanding as single note in the basenotes of Coco Mad, in Allure Sensuelle the patch is more integrated with the amber and spices in the basenotes.

To summon up; two great classics where definitly Allure Sensuelle deserves more attention as an alternative to Coco Mad and Coco Mad doesn't need any attention as its one of the bestsellers, if not the bestseller of the 2000s.

måndag 14 augusti 2017

Love Chanel

Picture: Gabrielle "Coco" Chanel
Photo from the blog The Encanted Manor
Chanel is a house with an aesthetics to love (just as Hermès). The chic aesthetics  also affects, or maybe more correct, inspires the fragrances from the house. The fragrances are well made and even if not in love with every subline, my craving for Chanel fragrances is enough to qualify Chanel as one of my favorite perfumehouses. I think many of the Chanels in the regular line is as good as Les Exclusifs, the difference is more in price and distribution, not the quality of the production.

I very much appreciate the aldehydic classics like No 5 in its difierent versions, as also the mossy citrus of Cristalle and the greenery of No 19 in the different interpretations of those classics. Also the modern classics as the incredible spicy oriental Coco and the not as much talked about gem Allure Sensuelle are favorites as also the mega hit, the contemporary fruity-floral chypre Coco Mademoiselle and its balsamic, spicy follower Coco Noir.

When it comes to Les Exclusifs there are also plenty to love. The green and clean woody vetiver Sycomore, the putty, slight dirty aldehyde No 22, the strange amberette No 18, the elegant flowers of Beige and best of them all the smooth, light flower touched, gunpowder leather of Cuir de Russie.

I'm now curious to try the new Gabrielle and find out if the new Chanel pillar fragrance will qualify among my favourites.

måndag 7 augusti 2017

Histoires de Parfums - 1969 Parfum de Revolte

Picture: "Riverbank of Peach Blossoms (portion)", ink and colors on paper,
1642 - 1707, located at Metropolitan Museum of Art, Wikimedia commons

From a perfume named 1969 Parfum de Revolte one routinely expect a blend with a dominant patchouli, maybe something as Reminiscence Patchouli or the airier Etro-version Patchouly. The 1969 Parfum de Revolte, created by the houses founder the perfumer Gerald Ghislain is anyting but this: Parfume de Revolte is a fruity, slight floral dessert-like gourmand creation, and there is indeed some patchouli very well blended among the ingredients.

1969 Parfum de Revolte starts with a wonderful peachy, rosy accord supported by a note that I percieve as freesia, which is not mentioned among the notes. The peachy note is somehow not especially sweet, it's not jammy instead it's more like the fresh ripe fruit. The peach note is present during the whole dry down but reduces in extent in the middle- and basenotes.There is also an  indefinite almost dense flower-iness which complements the peach very well. In the middle/base a patchouli which highlights the dark chocolate aspect of the note shines through. But the patchoulinote is cleverly interwowen in the blend as it never takes over the fragrance, just supports with it's darkness. In this stage some soft spices and a dark coffenote also appears, perfectly matching the patch. Everything is backed up by a soft musk. In the late middlennotes/early basenotes there is an accord as I percive as true aldehydic, there is something in common, not exactly in smell but in appearance, with Yves Saint Laurent Rive Gauche.

1969 Parfum de Revolte is another beautiful and artful composition from the quality house of HdP. This is not the ordinary, screechy, chemical, fruity-floral, this is a delightful, credible fruitiness. It's an unsual blend and I for once have hard to find other scents that I think it resembles. The opening peach have some similarities with Parfums MDCI Peche Cardinal despite PC also has a plumnote in it's top and I percieve 1969 as a cleaner peach but not as airy as the springlike By Kilian Flower of Immortality.

1969 Parfum de Revolte is a good fragrance for evening but I also think it's proper to wear at daytime during the cold and grey months in fall and winter. The fragrance has a great longevity and remains almost unfragmented until the next morning.

Rating: 5

Notes: Peach, rose, white flowers, caramon, clove, patchouli, coffe, chocolate, musk